Wcześniej spłacony kredyt. Bank może zwrócić część kosztów!

utworzone przez | sty 29, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Po zawarciu umowy kredytowej, niektórzy kredytobiorcy decydują się na wcześniejszą spłatę kredytu, aby uniknąć kosztów procentowych i zyskać większą niezależność finansową. Wielu z nich jednak nie wie, że przy wcześniejszej spłacie kredytu mogą odzyskać z banku część poniesionych kosztów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zwrot pieniędzy po spłaconym wcześniej kredycie?

Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje zwrot pieniędzy po spłaconym wcześniej kredycie

Kredytobiorcy posiadający kredyt konsumencki, którzy zdecydują się na jego wcześniejszą spłatę mają możliwość odzyskania części prowizji i innych kosztów wpłaconych z tytułu udzielonego kredytu. Wartość zwrotu naliczana jest za okres pomiędzy terminem zakończenia spłaty rat kredytu wskazanym w umowie, a czasem rzeczywistej spłaty, której dokonał kredytobiorca. Ponadto, prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji i opłat obejmuje również sytuacje, gdy konsument zdecydował się na skonsolidowanie, czyli scalenie zaciągniętych zobowiązań w jeden kredyt konsolidacyjny. Warto jednak podkreślić, że nie każdy posiadacz kredytu konsumenckiego może ubiegać się o zwrot kosztów od banku po wcześniejszej spłacie kredytu – uregulowanie dotyczy zobowiązań, które spełniają określone wymagania.

Warunki odzyskania pieniędzy z banku po wcześniejszej spłacie kredytu

Artykuł 49. Ustawy o kredycie konsumenckim, wskazuje, że bank lub inna instytucja finansowa jest zobowiązana do wypłaty części naliczonych kosztów za okres, w którym kredyt nie był już wykorzystywany.

Art. 49. . Ustawy o kredycie konsumenckim – Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

źródło: www.lexlege.pl

W celu uzyskania zwrotu części kosztów, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • Zobowiązanie zostało zawarte po 18 grudnia 2011 roku,
  • Kredyt lub pożyczka nie może przekraczać kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
  • kredyt nie może być zabezpieczony hipoteką,
  • zobowiązanie zaciągnięte jest przez konsumenta, a uzyskane świadczenie nie zostało przeznaczone na działalność gospodarczą,
  • od całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki nie mięło 12 miesięcy.
umowa kredytowa

Jak uzyskać zwrot kosztów od banku po spłacie kredytu?

Banki i inne instytucje finansowe udzielające pożyczek są zobowiązane do zwrotu prowizji i innych kosztów w sytuacji, gdy klient dokona wcześniejszej spłaty zobowiązania, jednak wykorzystując niewiedzę kredytobiorców, unikają tego obowiązku.

Konsument, który nie otrzymał należnych mu pieniędzy, ma możliwość złożenia do pożyczkodawcy wniosku, w którym powinien wskazać następujące informacje:

  • Dane osoby, która zaciągnęła kredyt/pożyczkę,
  • Numer umowy o kredyt/pożyczkę,
  • Numer konta do zwrotu należności,
  • Podstawę prawną, na którą powołuje się konsument (w przypadku kredytu/pożyczki konsumenckiej, można powołać się na artykuł 49. Ustawy o kredycie konsumenckim).

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie banku lub dostarczyć za pomocą tradycyjnej poczty. Zwyczajowo, bank powinien odpowiedzieć na złożoną reklamację do 30 dni od chwili otrzymania wniosku. Po tym czasie wielu kredytobiorców otrzymuje jednak informację o odmowie. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i skorzystanie z usług profesjonalistów zajmujących się w imieniu klientów sądowym dochodzeniem roszczeń. Skorzystaj z oferty Votum Consumer Care sp. z o.o. i sprawdź, ile pieniędzy możesz odzyskać. Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej, a w razie potrzeby – zapewnimy kompleksową obsługę prawną i będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie postępowania sądowego.

utworzone przez | sty 29, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.