Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

utworzone przez | cze 24, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu darmowego.

Ustawa o kredycie konsumenckim – gwarancja bezpieczeństwa konsumentów

W ostatnich latach banki boleśnie przekonały się o konsekwencjach wadliwie skonstruowanych umów (np. kredytów CHF) i dowolnej interpretacji prawa. Działaniami sektora bankowego szczególne zainteresowali się prawnicy, którzy koncentrują się na różnych lukach w umowach bankowych. To właśnie kancelarie prawne, które walczą z pożyczkodawcami, nagłośniły kwestię sankcji darmowego kredytu.

Powszechnie wiadomo, że to konsument w relacjach z instytucją finansową uważany jest za stronę słabszą umowy. Założenie stanowi podstawę wielu regulacji wprowadzonych na rynek w ostatnich dekadach. Jedną z nich jest ustawa o kredycie konsumenckim, która nakłada na kredytodawców liczne obowiązki informacyjne zarówno przed podpisaniem umowy, jak i w trakcie jej trwania.

Ustawa o kredycie konsumenckim jest jednym z najważniejszych aktów prawnych, określających sposób udzielania pożyczek i kredytów na cele konsumpcyjne do kwoty 255 550 zł. Obejmuje ona różnorodne produkty bankowe, np. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, karty kredytowe, a także inne, pozabankowe formy pożyczek, tzw. chwilówki.

karta kredytowa

Raty niższe o połowę dzięki sankcji kredytu darmowego

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim wprowadza mechanizm, który stanowi, że w sytuacji, gdy kredytodawca nie wywiąże się z ustawowych obowiązków, Kredytobiorca ma możliwość spłaty jedynie pożyczonego kapitału, bez konieczności uwzględniania odsetek i innych opłat naliczanych przez instytucję kredytującą. Klient korzystający z sankcji kredytu darmowego ma prawo domagać się od banku zwrotu wcześniej zapłaconych odsetek i innych opłat. W przypadku czynnego kredytu, będzie mógł spłacać przyszłe raty, uwzględniając jedynie pożyczony kapitał, a to oznacza, że jego raty mogą być niższe nawet o połowę. Jest to istota sankcji kredytu darmowego, z której konsument może skorzystać pod określonymi warunkami.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że SKD obejmuje umowy kredytowe zawarte po 18 grudnia 2011 roku, na kwotę do 255 550 zł lub jej równowartości w innej walucie. Co więcej, uzyskane środki muszą być wykorzystane na cele prywatne, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W celu skorzystania z sankcji kredytu darmowego, umowa kredytowa musi pozostawać czynna, a gdy Kredytobiorca uregulował już całość zobowiązania, powinien przedłożyć stosowane oświadczenie nie później niż 12 miesięcy od spłaty ostatniej raty kredytu.

czytać dokumenty

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W ustawie o kredycie konsumenckim wskazane zostały przesłanki, które umożliwiają konsumentowi skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Chociaż lista nie jest zamknięta, do najczęstszych błędów, które popełniają banki można zaliczyć:

  • brak pisemnej formy umowy kredytowej;
  • pominięcie w treści umowy kredytowej informacji takich jak: dane konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego, rodzaj kredytu, czas obowiązywania umowy, całkowita kwota kredytu, terminy i sposób wypłaty kredytu, stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta, zasady i terminy spłaty kredytu,
  • pominięcie w treści umowy kredytowej informacji takich jak: koszty związane z umową, roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, sposób zabezpieczenia kredytu, prawo kredytodawcy do prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu i sposób jej ustalania;
  • naruszenia zasad dotyczących maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Rosnącej popularności sankcji kredytu darmowego sprzyja również podejście kredytodawców. Choć mechanizm jest prosty w teorii, jego skuteczne wykorzystanie w praktyce nie jest łatwe. Jeżeli instytucja finansowa nie uznaje oświadczenia Klienta za zasadne, jedyną opcją pozostaje droga sądowa. W takiej sytuacji konsument będzie potrzebował wsparcia ekspertów z Votum Consumer Care, specjalizujących się w dziedzinie sankcji kredytu darmowego.

utworzone przez | cze 24, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Sankcja kredytu darmowego. Kredyt czynny i spłacony

Pomimo rygorystycznych regulacji dotyczących sektora bankowego i instytucji udzielających pożyczek, umowy kredytowe mogą zawierać klauzule umożliwiające ich unieważnienie. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, jeśli umowa zawiera wady, konsument ma...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.