SKD – Wrocław. Pomoc dla Kredytobiorców z kredytem konsumenckim

utworzone przez | kwi 22, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

 

Sankcja kredytu darmowego to instytucja wywodząca się z ustawy o kredycie konsumenckim, która ma na celu ochronę praw konsumentów przez nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę o kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 roku mają narzędzie do walki o sprawiedliwość w sporze z bankiem. Co więcej wyrok TSUE w sprawie C-321/22 jeszcze bardziej umocnił pozycję Kredytobiorców wskazując, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta nadmiernych kosztów pozaodsetkowych. Dzięki zastosowaniu sankcji kredytu darmowego Kredytobiorcy w całej Polsce mają szansę na darmowy kredyt. Jakie warunki muszą spełnić konsumenci, aby skorzystać z SKD we Wrocławiu?

Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego stanowi zabezpieczenie dla osób posiadających kredyt konsumencki, które wykryły w swoich umowach o kredyt lub pożyczkę niedozwolone zapisy. Odwołując się do art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorca ma prawo żądać od swojego kredytodawcy lub pożyczkodawcy zwrotu uiszczonych kwot w przypadku, gdy umowa zawarta między stronami zawiera nieścisłości prawne, będące podstawą do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Instytucja ma na celu wpłynięcie na działania banków i zmotywowanie ich do stosowania uczciwych praktyk w relacji z Klientami.

Kto może skorzystać z SKD we Wrocławiu?

Kredytobiorcy mają możliwość ubiegania się o zastosowanie SKD we Wrocławiu jeśli udowodnią, że bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego lub zastosował zapisy w umowie, które naruszają dobro konsumenta. Podstawowym czynnikiem wskazującym ma możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego we Wrocławiu jest ustalenie, czy umowa została zawarta w formie pisemnej. W następnej kolejności należy sprawdzić czy znalazły się w niej kluczowe elementy takie jak:

  • wysokości kredytowanej kwoty,
  • czas jej obowiązywania
  • rodzaj umowy,
  • dane na temat RRSO
  • informacje o stopach oprocentowania kredytu,
  • oraz o tym jak od umowy odstąpić,
  • jakie są tego skutki oraz stosowne terminy.
pomoc prawna

Niemniej istotnym czynnikiem są pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. Kredytobiorcy z Wrocławia mają prawo powołać się na SKD w przypadku, gdy ich koszty pozaodsetkowe przekraczają próg ustalony w ustawie o kredycie konsumenckim. Co więcej, jeśli umowa została zawarta na odległość, należy sprawdź czy spełnia ona wszystkie warunki jakie muszą posiadać tego rodzaju umowy. Należy podkreślić, że niedostosowanie się banków do warunków przyjętych w ustawie daje Kredytobiorcom z Wrocławia możliwość skorzystania z SKD.

Konsumenci, którzy chcą skorzystać z sankcji kredytu darmowego muszą mieć jednak na uwadze jeszcze jeden, istotny element. Od całkowitej spłaty swojego zobowiązania nie może minąć więcej niż 12 miesięcy, dlatego formalne oświadczenie o SKD musi zostać złożone nie później niż rok od spłaty ostatniej raty kredytu lub pożyczki.

Votum Conusmer Care – SKD Wrocław

W momencie kiedy konsument odkryje, że w jego umowie kredytowej występują uchybienia, ma możliwość złożenia do kredytodawcy pisemnego oświadczenia woli. Dokument powinien być skierowany do placówki listem poleconym, a jeśli składany jest w oddziale, Kredytobiorca ma prawo prosić o potwierdzenie przyjęcia pisma.

Wstąpienie na drogę prawną z bankiem może być skomplikowane, dlatego Kredytobiorcy z Wrocławia ubiegający się o SKD mogą skorzystać z pomocy Votum Consumer Care, którzy specjalizują się w sprawach związanych z sankcją kredytu darmowego. Warto zaznaczyć, że w celu skorzystania z instytucji, nie wystarczy pobieżnie przejrzeć umowę, a dokonać jej dokładnej analizy pod kątem przepisów powszechnie obowiązujących praw. Wybór odpowiedniego reprezentanta do sprawy SKD we Wrocławiu będzie kluczowym czynnikiem na drodze do osiągnięcia sukcesu. Warto zatem sprawdzić ofertę specjalistów z Votum Consumer Care i skierować swoją umowę do bezpłatnej analizy.

temida

Jak bank może zareagować na wniosek o zastosowanie SKD?

Z doświadczenia Votum Consumer Care wynika, że banki z reguły nie są skłonne do aprobowania wniosków dotyczących darmowego kredytu. W zamian, po złożeniu wniosku przez Kredytobiorcę, wiele instytucji wytaczało proces z żądaniem zapłaty pełnej kwoty kredytu. Niemniej jednak na korzyść konsumentów przemawia korzystne orzeczenie TSUE, które w 2023 roku nakreśliło drogę dla polskiego orzecznictwa.

Wielu konsumentów przed skierowaniem wniosku do banku o zastosowanie SKD obawia się, że bank w jakiś sposób może się mścić za podejmowanie kroków prawnych. Warto zaznaczyć, że jeśli Kredytobiorca spłaca swoje raty w terminie i działa w zgodzie z umową, bank nie ma prawa odmówić czy zablokować dostęp do innych produktów bankowych, jeśli konsument posiada zdolność kredytową. Co więcej nie może zgłosić Klienta do BIK, zmienić oprocentowanie w trakcie trwania umowy czy zwiększyć raty kapitałowo-odsetkowej.

Jak wynika z powyższego, konsument nie musi się obawiać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawie o zastosowanie SKD, a w razie jakichkolwiek pytań czy problemów, Kredytobiorcy otrzymają pomoc od ekspertów z Votum Consumer Care z Wrocławia.

utworzone przez | kwi 22, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.