SKD – najczęstsze pytania Klientów cz.3

utworzone przez | kwi 15, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez Kredytobiorców jest to, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Specjaliści z Votum Consumer Care wskazują, jakie czynniki dyskwalifikują umowę z SKD, a jakie dają szansę na darmowy kredyt.

„Czy klient, który jest w trakcie restrukturyzacji firmy, też może zlecić swoje prywatne zobowiązania tytułem zastosowania SKD?”

Jeżeli wskazane zobowiązania były stricte konsumenckie i nie są powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej warto poddać je analizie.

Restrukturyzacja zobowiązania z uwagi za zaległości w spłacie rat nie dyskwalifikuje możliwości zawarcia umowy z klientem. W każdym przypadku jednak należy dokonać analizy treści porozumienia dot. restrukturyzacji jak również umowa kredytu/pożyczki nie może być wypowiedziana przez bank/skok.

„Czy są już wyroki w sprawach dotyczących Sankcji Kredytu Darmowego?”

Naturalnie, na rynku są korzystne prawomocne orzeczenia zasądzające roszczenia na rzecz konsumentów w sprawach związanych z SKD.

„Czy maksymalna kwota 255.000,00 złotych może ulec zmianie?”

Powyższa kwota ustalona została przez ustawodawcę w ustawie o kredycie konsumenckim, jeżeli w przyszłości nastąpi nowelizacja ustawy w treści której wartość zostanie skorygowana otworzy to możliwość do działania w sprawie zobowiązań o wyższej wysokości.

puzzle

„Czy wiadomo ile rozpraw może być podczas procesu?

Proces dotyczący sankcji kredytu darmowego powinien być krótki i zwięzły. Jeżeli Sąd dopatrzy się naruszenia – powinien zasądzić na rzecz kredytobiorcy dochodzone środki. Sąd może powołać dowód z opinii biegłego. Nie powinni być przesłuchiwaniu świadkowie.

Należy jednak pamiętać, że to Sąd ustala plan prowadzenia sprawy i jej tempo.

„Czy składamy wniosek do banku za klienta? (czy czekamy aż klient sam uzyska z banku informację?)”

W każdym przypadku wraz z podpisaniem umowy przedkładamy klientowi wniosek do podpisu (2 egzemplarze) oraz wysyłamy go następnie z centrali pocztą tradycyjną do właściwego banku/skoku.

W kilku bankach jak np. BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A. to klient musi złożyć wniosek bezpośrednio
w placówce/oddziale banku.

„Czy niezbędne jest przesłanie dokumentacji kredytowej klienta do centrali?”

W każdym przypadku niezbędne jest dostarczenie do centrali (kserokopii bądź poprzez portal przedstawiciela) podstawowej dokumentacji kredytowej tj.

 • Umowy kredytu wraz załącznikami oraz tabelą opłat i prowizji jeżeli klient ją posiada,
 • Regulaminu do umowy jeżeli był integralną częścią umowy,
 • Wszelkich aneksów oraz porozumień które klient zawarł w trakcie spłaty zobowiązania.

„W prawidłowej umowie przy kredytowanej prowizji bank powinien otrzymać zwrot tej kwoty w ratach, ale bez odsetek?”

Taki powinien być prawidłowy model kredytowania prowizji, jeżeli np. prowizja wynosiła 7200,00 złotych a kredyt był na 36 miesięcy prowizja powinna być spłacana proporcjonalnie w części raty kapitałowej (7200 : 36 = 200,00 złotych) jednak bez naliczania od tych wartości dodatkowych odsetek.

„Czy można połączyć kilka kredytów z jednego banku w jedną sprawę sądową?”

Jeżeli dany kredytobiorca posiada kilka kredytów/pożyczek w jednym banku istnieje możliwość aby złożyć jeden pozew przeciwko kredytodawcy. W każdym przypadku niezbędne jest oczywiście zawarcie ilości umów ze spółką odpowiadającej ilości zawartych z bankiem kredytów.

„Skąd klient po wcześniejszej spłacie kredytu ma wiedzieć czy Bank rozliczył się z nim ze wszystkich pobranych w czasie kredytu opłat?”

W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania bank dokonać powinien proporcjonalnego do czasu trwania umowy zwrotu prowizji/opłaty przygotowawczej czy też ubezpieczenia.

W pierwszej kolejności kredytobiorca może to zweryfikować na swoim rachunku osobistym bądź uzyskać taką informację na infolinii danego banku, na podstawie naszego wniosku o wydanie dokumentów i informacji również możemy uzyskać taką informację. W wielu przypadkach jednak, ze względu na maksymalny 12 miesięczny termin powołania się na SKD rekomendujemy aby klient ustalił taką informację na własną rękę w sposobie j/w.

pytania

„Jakie rodzaje umów otrzymują rekomendację negatywną w projekcie SKD?

 • Kredyty/pożyczki hipoteczne,
 • Kredyty samochodowe na pojazd służbowy związany bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Kredyty/pożyczki konsolidacyjne które spłaciły poprzednie zobowiązania związane
  z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Kredyty/pożyczki gotówkowe przekazane na: spłatę zobowiązań dot. działalności gospodarczej, zakup rzeczowych składników firmy, usług, środków trwałych do firmy,
 • Kredyty/pożyczki gotówkowe przeznaczone na zakup przez kredytobiorcę który jest rolnikiem (prowadzi działalność rolniczą), ciągnika czy też innych maszyn rolniczych, gruntów rolnych, nawozów, zwierząt etc.
 • Kredyty/pożyczki wypowiedziane np. z uwagi na zaległości w spłacie, nie wykonanie przez kredytobiorcę warunków umownych.

„Jakie rodzaje umów otrzymują rekomendację pozytywną w projekcie SKD?”

 • Kredyty/pożyczki gotówkowe,
 • Kredyty samochodowe na pojazd prywatny nie związany bezpośrednio lub następnie z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Kredyty/pożyczki konsolidacyjne które spłaciły poprzednie zobowiązania konsumenckie nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Kredyty/pożyczki gotówkowe przekazane na remont nieruchomości mieszkalnej (domu bądź mieszkania).

„Czy podczas postępowania sądowego Sąd weryfikuje cel na który kredytobiorca wykorzystał środki z kredytu?”

Tak, będzie to przedmiotem rozpatrywania sprawy, dlatego tak istotny jest konsumencki cel zawartej z kredytodawcą umowy.

„Czy jest wykaz wszystkich kosztów jakie ponosi klient przed, w trakcie i po procesie, tak żeby wszystkie były w jednym miejscu?”

W treści Umowy Zlecenia SKD oraz jej załącznika tj. Informacji o kosztach postępowania wyszczególnione zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy oraz postępowaniem sądowym.

„Kredytobiorca posiada 2 kredyty które zostały wypowiedziane z uwagi na zaległości w spłacie rat, czy takie umowy są do przyjęcia?”

W przypadku wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę z uwagi na brak płatności bądź naruszenia przez kredytobiorcę innych zapisów zgodnych z treścią umowy w każdym przypadku rekomendacja co do zawarcia umowy będzie negatywna.

„Umowę pożyczki zawarły dwie osoby, jedna zmarła jeden dwa lata temu, jak podpisać umowę?

 • W pierwszej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego oraz uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia bądź postanowienia sądu w przedmiocie nabycia spadku.
 • Następnie zawieramy umowę z żyjącym kredytobiorcą oraz wszystkimi spadkobiercami wymienionymi w w/w dokumencie.

Jeśli wciąż masz pytania dotyczące sankcji kredytu darmowego, skonsultuje je z naszymi specjalistami z Votum Consumer Care i przekonaj się czy możesz płacić niższe raty.

utworzone przez | kwi 15, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.