SKD – najczęstsze pytania Klientów cz.1

utworzone przez | kwi 3, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sankcja kredytu darmowego jest jeszcze mało znanym produktem wśród konsumentów. Chociaż instytucja istnieje na rynku finansowym od lat, niewielu Kredytobiorców miało okazję z niej skorzystać. W związku z tym, przed rozpoczęciem postępowania w sprawie SKD, pojawia się wiele nurtujących pytań. Specjaliści z Votum Consumer Care, którzy na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z sankcją kredytu darmowego udzielają odpowiedzi na najczęstsze pytania Klientów.

„Czym jest całkowita kwota kredytu?”

Całkowita kwota kredytu – zgodnie z treścią ustawy o kredycie konsumenckim jest to maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

Czy przeznaczeniem kredytu gotówkowego może być kupno nieruchomości, czy wyłącznie na jej remont?

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na wyłącznie remont domu albo lokalu mieszkalnego. Zobowiązania które przeznaczone zostały na zakup mieszkania bądź domu otrzymają rekomendację negatywną.

„Czy jest maksymalna kwota w przypadku wykorzystania na remont mieszkania/domu?”

Ustawa o kredycie konsumenckim nie określa górnej wysokości kredytu/pożyczki gotówkowej która przeznaczona została na remont mieszkania/domu i konsument mógłby w związku z jej treścią powołać się na sankcję kredytu darmowego.

pytanie

„Czy kredyty zabezpieczone hipoteką (kredyty hipoteczne) podlegają pod SKD?”

22.07.2017 r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym, a tym samym kredyty hipoteczne już nie były uregulowane w ustawie o kredycie konsumenckim, w ustawie o kredycie hipotecznym brak przepisów dotyczących sankcji kredytu darmowego.

Kredyty hipoteczne otrzymują rekomendację negatywną bez względu na datę zawarcia.

„Jak w sprawach SKD rozwiązana jest kwestia wynajmu wyremontowanej nieruchomości?„

Jeżeli celem Kredytobiorcy był zakup nieruchomości i jej wynajmu i uzyskiwania z tego tytułu dochodu jak również konsument nie zamieszkał w nieruchomości po jej remoncie i przeznaczył ją na wynajem – rekomendacja będzie negatywna.

Jeżeli natomiast najem nastąpił po okresie w którym Kredytobiorca zamieszkał w nieruchomości i ją wyremontował i cel był stricte mieszkaniowy i został on spełniony – rekomendacja będzie pozytywna.

„Czy kredyt konsolidacyjny, w którym jest też spłata kredytu z działalności gospodarczej jest w kręgu SKD?„

Nie, ustawa jest ograniczona do umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem. Wszelkie powiązanie kredytu z prowadzeniem działalności gospodarczej, przeznaczenie części środków na cele związane z działalnością jak również konsolidacja zobowiązania przeznaczonego na cele gospodarcze zdyskwalifikuje sprawę i otrzyma ona rekomendację negatywną.

„Do jakich sądów składane są pozwy dot. SKD?”

Zdecydowana większość pozwów trafi do Sądów Rejonowych. Do Sądów Okręgowych trafić mogą sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 100.000,00 zł. Zdarzać się będą sprawy, które tą wartość w SKD przekroczą – będą to sprawyz wyższym kapitałem/kwotą kredytu i na zaawansowanym etapie spłaty bądź spłacone całkowicie.

„Jak długo może potrwać sprawa sądowa związana z SKD?„

Jeżeli sprawa trafi do sądu rejonowego (WPS nie większy niż 100.000,00 złotych) może potrwać ona od 6 miesięcy do maksymalnie 2 lat w pierwszej instancji.

W/w przypadki trafią następnie do sądu okręgowego, postępowanie apelacyjne nie powinno potrwać dłużej niż 12 miesięcy.

Analizy wskazują jednak na okoliczności, w których banki w sprawach w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 30 tysięcy złotych nie składają apelacji.

kredytobiorcy

„Zawody o wyższej świadomości, pracownicy banku udzielający zobowiązań. Czy sprawy są przyjmowane do prowadzenia?”

Analogicznie jak przy sprawach frankowych – pozytywna rekomendacja. Każdy konsument bez względu na wykształcenie czy posiadaną wiedzę ma prawo skorzystać z SKD uregulowanej w ustawie.

„Co z klientami posiadającymi zobowiązania udzielone przez Getin Noble Bank/Getin Bank?”

W przypadku kredytów/pożyczek udzielonych przez Getin Noble Bank/Getin Bank należy ustalić czy umowa kredytu została przejęte przez VeloBank, jeżeli tak się stało i zobowiązanie obsługiwane jest przez ten podmiot rekomendacja jest pozytywna.

„Czy kredyty na zakup samochodu też wchodzą w SKD?”

Tak na zakup auta prywatnego, jeżeli spełniają pozostałe warunki – kwota, czas zawarcia, ewentualnie rok od wykonania umowy. Rekomendacja pozytywna.

Pojazd jest zakupiony w celach związanych z prowadzoną działalnością, jeżeli cel związany był z prowadzeniem działalności – rekomendacja negatywna.

porozumienie

„Czy klient korzystający z SKD będziemy miał problemy z uzyskaniem kredytuw przyszłości?„

Sankcja kredytu darmowego jest prawem przyznanym przez ustawę, konsument nie powinien zatem obawiać się konsekwencji wynikających z zastosowania sankcji. Nie możemy jednak wykluczyć, że u danego Kredytodawcy (tożsamego) przy próbie uzyskania kredytu, Kredytobiorca otrzyma odmowę, ze względu na negatywną ocenę wiarygodności Klienta.

„Czy Klient zapłaci odsetki od kredytu dodatkowo po zakończeniu procesu?„

Przy skutecznym zastosowaniu SKDKlient nie zapłaci żadnych odsetek od udostępnionego kapitału oraz kredytowanych kosztów.W każdym przypadku spłacał będzie wyłącznie sam kapitał który został mu udostępniony/wypłacony do dyspozycji.

„Czy znamy przypuszczalną ilość rozpraw w sprawie SKD?„

Przewidujemy 3/4 rozprawy. Wszystko zależne będzie oczywiście od sądu, przed którym toczy się sprawa. Mogą zdarzyć się oczywiście sprawy, w których sąd wyda wyrok na posiedzeniu niejawnym, bez żadnej rozprawy.

Kredytobiorco, jeśli posiadasz kredyt konsumencki i nie znalazłeś odpowiedzi a nurtujące Cię pytania, niebawem poruszymy kolejne kwestie związane z sankcją kredytu darmowego. Jednak jeśli nie chcesz czekać – już dziś skontaktuj się z ekspertami z Votum Consumer Care.  

utworzone przez | kwi 3, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.