Sankcja kredytu darmowego – postępowanie przedprocesowe

utworzone przez | sty 29, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Po przeanalizowaniu umowy pod kątem możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego oraz wyliczeniu wartości roszczenia, kolejnym etapem jest wysłanie do kredytodawcy pisemnego oświadczenia, w którym konsument wskaże, że umowa kredytu zawiera naruszenia i w związku z tym korzystać on będzie z sankcji kredytu darmowego. Jakie są kolejne etapy postępowania przedprocesowego?

Wezwanie banku do zwrotu wpłaconych środków w sprawie sankcji kredytu darmowego

Jednocześnie z oświadczeniem można skierować do kredytodawcy wezwanie do zapłaty należnych roszczeń – wyliczonych na podstawie wydanego przez kredytodawcę zaświadczenia. W wezwaniu do zapłaty warto wyznaczyć konkretny termin, do którego kredytodawca ma czas, aby zwrócić wpłacone raty odsetkowe i inne koszty poniesione przez konsumenta. W wezwaniu należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot. Ważnym elementem jest również uzasadnienie dochodzonych roszczeń. W tym miejscu można dokładniej:

  • opisać naruszenia kredytodawcy,
  • przedstawić podstawę prawną, na której kredytobiorca opiera swoje roszczenia,
  • wyjaśnić jakich obowiązkowych elementów umowy kredytodawca nie zawarł w umowie kredytu bądź jakie błędy przy tym popełnił.

Terminy w kwestiach związanych z SKD

Co istotne, w sprawach sankcji kredytu darmowego, ważny jest moment doręczenia oświadczenia do kredytodawcy. Istotne jest, aby wysyłane pisma były kierowane za pośrednictwem rejestrowanych przesyłek. Na kolejnych etapach sprawy konieczne może być wykazanie i udowodnienie, kiedy dane pismo zostało wysłane i doręczone do kredytodawcy. Należy bowiem pamiętać, że z sankcji kredytu darmowego konsument skorzystać może w trakcie trwania umowy i maksymalnie do roku od dnia jej wykonania. Jeżeli kredytodawca nie wywiąże się z roszczeń na etapie polubownym, instytucja, do której skierowana będzie dalej sprawa, może zbadać zachowanie tego terminu.

postępowanie sądowe

Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, a także odmowna odpowiedź kredytodawcy, to znak dla konsumenta, że powinien podjąć dalsze czynności i rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Dodatkowo, konsument po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do zapłaty, może kredytodawcy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, których dochodzić będzie również w postępowaniu sądowym.

Przygotowanie do wszczęcia postępowania sądowego w sprawie sankcji kredytu darmowego

Zainicjowanie postępowania sądowego to kolejny krok w dochodzeniu swoich roszczeń od kredytodawców, którzy aktualnie nie uznają wadliwości sporządzonych przez siebie umów o kredyt. Praktyka ta nie jest niczym nowym i jest uzasadniona ze względu na strategię, jaką kredytodawcy przyjmują w sporach z kredytobiorcami – konsumentami. Uznanie roszczeń konsumenta na etapie polubownym, zapewne mogłoby wywołać ogromne zainteresowanie zarówno ze strony mediów,  podmiotów, które specjalizują się w sporach z instytucjami finansowymi, jak i wśród samych zainteresowanych – kredytobiorców. Można sobie wyobrazić, jaką reakcję mogłoby wywołać przyznanie przez kredytodawców, że oferowali swoim klientom wadliwe umowy, a aktualnie uznają roszczenia swoich kredytobiorców w zakresie sankcji kredytu darmowego. Zapewne spowodowałoby to falę kolejnych oświadczeń i wezwań do zapłaty kierowanych przez konsumentów.

utworzone przez | sty 29, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.