Sankcja kredytu darmowego – najczęstsze pytania Kredytobiorców

utworzone przez | lut 19, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

O Frankowiczach, którzy masowo pozywają banki stosujące w umowach kredytowych niedozwolone klauzule słyszał już każdy. Jak się okazuje, wobec Kredytobiorców złotowych banki również stosowały nieuczciwe praktyki. Dziś tysiące umów kredytowych są zaskarżane z tytuły sankcji kredytu darmowego. O co najczęściej pytają Kredytobiorcy w sprawie SKD?

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Jak wskazują statystyki, miliony Kredytobiorców posiadających kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny  może posiadać wadliwe zapisy w umowie kredytowej. Klauzule abuzywne, które banki umieszczały w treści umowy mogą stać się przesłanką do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z SKD?

Po pierwsze, osoba ubiegająca się o zastosowanie SKD musi spełniać określone warunki. Mowa tu o posiadaniu kredytu konsumenckiego, z którego środki przeznaczył na cele prywatne i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co istotne, umowa kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego musi być zawarta  po 18.12.2011 roku i nie przekraczać kwoty 255 550 zł. Kolejnym warunkiem do skorzystania z SKD jest to, aby kredyt nadal był aktywny lub spłacony, lecz nie dalej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo, Kredytobiorca, który przedłoży do banku pismo z wnioskiem o zastosowanie sankcji kredytu darmowego musi wykazać, że kredytodawca naruszył przepisy zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim.

porozumienie

Jak przebiega postępowanie przedprocesowe w kwestii sankcji kredytu darmowego?

Po analizie umowy kredytowej i zakwalifikowaniu jej do zastosowania sankcji kredytu darmowego, konsument ma prawo wystosować do kredytodawcy wniosek, w którym wyrazi chęć skorzystania z projektu. Jednocześnie Kredytobiorca ma prawo skierować do banku wezwanie do zapłaty wraz podaniem konkretnego terminu, do którego bank powinien zwrócić pieniądze. Warto podkreślić, że w sprawach SKD niezwykle ważne jest przestrzeganie terminów. W związku z tym, Kredytobiorca powinien zadbać o to, aby wszystkie kierowane przez niego pisma były przekazane za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych. W ten sposób uniknie w późniejszym czasie stresu związanego z udowodnieniem, że wskazane pismo trafiło na czas do kredytodawcy. Kwestia ta jest o tyle istotna, gdyż Kredytobiorca posiadający kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny, który chce skorzystać z możliwości jakie daje sankcja kredytu darmowego, na złożenie roszczenia ma tylko rok od daty ostatecznej spłaty zobowiązania (jeżeli kredyt jest spłacony). Należy również podkreślić, że posiadacze czynnych kredytów konsumenckich, których zobowiązania spełniają określone warunki, również mogą skorzystać z SKD.

Sankcja kredytu darmowego – jak pozwać bank?

Kredytobiorcy, których kredyty kwalifikują się do zastosowania sankcji kredytu darmowego kierują do kredytodawcy wniosek o objecie ich umowy SKD, jednak w większości przypadków, banki nie są przychylne roszczeniom Kredytobiorców. Wówczas osobom posiadającym kredyt złotowy pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Pierwszym krokiem do odzyskania swoich pieniędzy jest złożenie pozwu przeciwko nieuczciwemu kredytodawcy. Prawidłowo sporządzony pozew powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące kredytu, a więc: umowę kredytu/pożyczki, regulamin, aneksy i załączniki do umowy, korespondencję, jaką Kredytobiorca wymienił z bankiem na etapie przedsądowym, a także wszelkie wyliczenia wraz ze stosowanym uzasadnieniem. Zwyczajowo, po złożeniu pozwu, sądy wyznaczają bankom 30 dni na odpowiedź na pozew, jednak zdarzają się również terminy dużo dłuższe – nawet do kilku miesięcy.

sąd

Postępowanie sądowe w sprawie SKD. Krok po kroku.

W chwili, gdy strony umowy nie są w stanie dojść do porozumienia, sprawa przekazana jest do rozpatrzenia przed sąd. W ramach procesu sądowego strony postępowania mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, a po wyroku sądu, w razie uzasadnionych wątpliwości, strony mogą odwołać się do sądu wyższej instancji.

Jak przebiega proces postępowania sądowego SKD?

  • Analiza dowodów i przesłuchanie świadków przez sąd I instancji,
  • wyznaczenie terminu rozprawy i poinformowanie o nim stron postępowania,
  • przeprowadzenie postępowania i wydanie wyroku o zastosowanie/nie zastosowanie sankcji kredytu darmowego,
  • w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku, każda ze stron ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Co istotne, jeśli którakolwiek ze stron skutecznie złoży wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczącego SKD, sąd musi przygotować pisemne uzasadnienie i dostarczyć wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem tej stronie, która złożyła taki wniosek. Od chwili dostarczenia wyroku wraz z uzasadnieniem stronie rozpoczyna się termin na złożenie ewentualnej apelacji, który wynosi 14 dni. Apelacji może dokonać strona, dla której wyrok sądu I instancji jest niekorzystny w jakiejkolwiek części.

utworzone przez | lut 19, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.