Sankcja kredytu darmowego. Kredyt czynny i spłacony

utworzone przez | maj 13, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Pomimo rygorystycznych regulacji dotyczących sektora bankowego i instytucji udzielających pożyczek, umowy kredytowe mogą zawierać klauzule umożliwiające ich unieważnienie. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, jeśli umowa zawiera wady, konsument ma prawo ubiegać się o zastosowanie SKD. Poniżej wyjaśniamy jakie zastosowanie ma sankcja kredytu darmowego przy kredycie czynnym i spłaconym.

Jakie korzyści daje sankcja kredytu darmowego?

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim, w sytuacji naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta określonych w tych przepisach, konsument może, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwrócić kredyt bez ponoszenia odsetek oraz innych kosztów, zgodnie z terminem i sposobem ustalonym w umowie. Dla osób posiadających umowę o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny na kwotę do 255 550 zł jest to sygnał, aby dokładnie przeanalizować umowę pod możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. W przypadku kontynuowania spłaty kredytu przez Kredytobiorcę istnieje możliwość, że kolejne płatności będą obejmować jedynie spłatę głównej kwoty pożyczki, a dodatkowe opłaty, takie jak prowizja, ubezpieczenie czy odsetki, mogą zostać anulowane.

darmowy kredyt

Kiedy można zastosować SKD?

Umowa kredytowa to zazwyczaj obszerny dokument, pisany specjalistycznym językiem. Niemniej jednak, warto poświęcić czas na dokładną analizę zawartych w niej klauzul. Sankcja w postaci kredytu darmowego może być stosowana, jeśli w umowie brakuje kluczowych informacji, takich jak:

  • imię i nazwisko Kredytobiorcy, jego numer PESEL, adres zameldowania, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości oraz dane kredytodawcy;
  • kwota, rodzaj i cel kredytu, a także okres kredytowania;
  • termin i sposób otrzymania pieniędzy przez Kredytobiorcę;
  • harmonogram spłaty i zasady spłaty zobowiązania oraz informacje o jego kosztach;
  • konsekwencje zaprzestania spłaty, jak również sposób naliczania odsetek i zabezpieczenia kredytu;
  • informacje dotyczące wcześniejszej spłaty i odstąpienia od umowy;
  • zasady zmiany oprocentowania kredytu oraz informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez Kredytobiorcę.

Ponadto, jeśli umowa kredytowa zawiera błędy dotyczące warunków umowy lub rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, oraz nie określa warunków odstąpienia od umowy, to także może podlegać sankcji kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego w przypadku czynnego kredytu

Zawierając umowę o kredyt, poza kwotą, która zostaje udzielona Kredytobiorcy, bank zgodnie z zapisami umownymi dolicza również inne koszty w postaci prowizji, ubezpieczenia czy odsetek. W chwili podpisania umowy kredytowej, konsument wyraża zgodę na zaproponowane warunki i zostaje zobowiązany do pokrycia niezbędnych kosztów kredytu. Warto jednak mieć świadomość, że w sytuacji, gdy czynna umowa kredytowa zawiera postanowienia niezgodne z prawem, konsument nie jest zobowiązany do jej realizacji w obecnym kształcie. Po weryfikacji treści, eksperci z Votum Consumer Care mogą określić jakie szanse ma konsument na kredyt bez dodatkowych opłat. Istotne jest to, że przy zastosowaniu SKD Kredytobiorca z czynnym kredytem może zaoszczędzić sporą kwotę pieniędzy, ponieważ spłaca jedynie pożyczony kapitał.

pomoc prawna

 

SKD a kredyt spłacony

Mimo, że po uregulowaniu swojego zadłużenia Kredytobiorcy często o nim zapominają, przeprowadzenie ponownej analizy umowy kredytowej przez konsumentów ze spłaconym kredytem, może okazać się bardzo korzystne. Chociaż nie muszą już płacić comiesięcznych rat, istnieje możliwość, że umowa kredytowa, również zawierała wadliwe klauzule. W takim przypadku Kredytobiorcy ze spłaconym kredytem również mają szansę skorzystania z sankcji kredytu darmowego. W rezultacie instytucja finansowa jest zobowiązana do zwrotu wszelkich nadmiernie pobranych kwot, co oznacza, że dzięki SKD Kredytobiorca ma szanse odzyskać sporą kwotę pieniędzy nawet po spłacie swojego kredytu.

utworzone przez | maj 13, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.