Sankcja kredytu darmowego – jak pozwać bank?

utworzone przez | lut 7, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

W celu zastosowania sankcji kredytu darmowego, często niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Dla wielu Kredytobiorców jest to pierwsza wizyta w sądzie, dlatego zastanawiają się jak prawidłowo złożyć wniosek, jakie dane powinien zawierać i jak przebiega cały proces postępowania sądowego w kwestii sankcji kredytu darmowego.

Jak pozwać bank w sprawie sankcji kredytu darmowego?

W pozwie należy wskazać dane osoby bądź osób (w zależności kto występuje jako Kredytobiorca w umowie), która z występuje z powództwem oraz dane kredytodawcy. Następnie należy określić wartość dochodzonych roszczeń i je odpowiednio uzasadnić, tj. zawrzeć całą argumentację prawną i faktyczną potwierdzającą zasadność złożonego powództwa. Do pozwu załączane są  dodatkowo dowody potwierdzające stanowisko konsumenta – wszelka dokumentacja kredytowa jaką posiada, w tym:

  • umowa kredytu/pożyczki,
  • regulamin,
  • aneksy i wszelkie załączniki do umowy;
  • korespondencja, jaką wymieniał z kredytodawcą na etapie przedsądowym;
  • wyliczenia, których dokonał wraz z wyjaśnieniem ich

Na podstawie treści pozwu i dołączonych dokumentów Kredytobiorca musi przedstawić sądowi swoje stanowisko i jego słuszność.

czytać dokumenty

Terminy w postępowaniu sądowym – SKD

Sąd rozpatrując sprawę w kwestii sankcji kredytu darmowego w pierwszej kolejności dokonuje analizy złożonego pozwu pod względem formalnym. Sprawdza czy pozew został opłacony w poprawnej wysokości, czy dołączone są wszelkie załączniki i dokumenty, na które powołuje się konsument, a także czy w treści pozwu są zawarte wszelkie obowiązkowe elementy.

Jeżeli warunki formalne zostały spełnione, kolejną czynnością sądu będzie wysłanie odpisu pozwu do pozwanego kredytodawcy wraz z wyznaczeniem mu terminu na złożenie odpowiedzi na pozew. Stwarza to możliwość do przedstawienia przez kredytodawcę swojego stanowiska, dowodów i zaprezentowania argumentacji. Przeważnie na złożenie odpowiedzi na pozew sądy wyznaczają kredytodawcom termin nie krótszy niż 30 dni, jednak zdarzają się i dużo dłuższe terminy – nawet do kilku miesięcy.

Nierzadko, po sporządzeniu i przesłaniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew, sąd wyznacza stronie powodowej dodatkowy termin na złożenie kolejnego pisma, tzw. repliki, która stanowi ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew. Wymiana pism procesowych między stronami może zatem potrwać nawet do kilku miesięcy.

zwrot kosztów kredytu pożyczki

Koszty związane z procesem SKD

Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko instytucji finansowej wiąże się zazwyczaj z obowiązkiem uregulowania opłaty sądowej, której wysokość ustalana jest ze względu na wartość dochodzonych roszczeń (mając na uwadze tzw. wartość przedmiotu sporu). Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy sądu, w którym będzie rozpoznawana sprawa. Kredytobiorca w sprawie SKD (sankcji kredytu darmowego) ma prawo wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta bądź ze względu na miejsce, w którym siedzibę ma pozwany kredytodawca.

utworzone przez | lut 7, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.