Sankcja kredytu darmowego. Kto może liczyć na darmowy kredyt?

utworzone przez | sty 29, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Biuro Informacji Kredytowej w raporcie za wrzesień 2023 wskazał, że w samym okresie od stycznia do września 2023 roku banki i SKOKi udzieliły 2492,1 tys. kredytów gotówkowych na kwotę 55.025 mld zł.  Udzielane kredyty, w dużej mierze związane są z umowami o kredyt konsumencki, a to oznacza, że setki tysięcy z nich mogą kwalifikować się do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać darmowy kredyt?

Ustawa o kredycie konsumenckim a sankcja kredytu darmowego

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż polska, którego udziela kredytodawca lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Dodatkowo, przez umowę o kredyt konsumencki uznaje się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, którego wysokość nie przekracza wyżej wskazanej kwoty.

Ustawa dokładnie określa obowiązki kredytodawcy wobec konsumenta oraz obowiązkowe elementy umowy o kredyt konsumencki, których brak w umowie bądź wskazanie ich w nieprawidłowy sposób może powodować dla kredytodawcy negatywne konsekwencje, w tym powstanie roszczeń kredytobiorców dotyczących tzw. sankcji kredytu darmowego.

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że w przypadku wskazanych naruszeń bądź niezgodności umowy z ustawą, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego powoduje, że wygasają roszczenia kredytodawcy wobec konsumenta o zapłatę odsetek i innych kosztów. Dodatkowo w sytuacji, kiedy konsument wcześniej uregulował na rzecz kredytodawcy odsetki i inne koszty okołokredytowe, ma prawo do wystosowania roszczenia w stosunku do kredytodawcy o zwrot wpłaconych kwot.

podpisanie umowy

Jakie są przesłanki do zastosowania sankcji kredytu darmowego?

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego możliwe jest w sytuacji, gdy kredytodawca umyślnie naruszył lub nie dochował staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków. Dodatkowo umowa zawarta jest po 18.12.2011 r., a kredytobiorca musi być w trakcie spłaty kredytu lub w ciągu roku od daty jego spłaty. Co więcej, kwota pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Konsument musi wykazać również, że kredytodawca naruszył jedno lub więcej praw wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim.

Przykłady – skutki sankcji kredytu darmowego przy kredycie spłaconym

Kredyt spłacony, zawarty w 2013 roku. Po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego, kredytodawca zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy całą uiszczoną przez niego kwotę z tytułu kosztów kredytu (np. prowizje, ubezpieczenia, odsetki).

całkowita kwota kredytu („na rękę”) 55000
kwota skredytowanych kosztów (np. prowizja) 15000
oprocentowanie 8%
czas trwania umowy (miesiące) 120
kwota łącznie spłacona 98581,94
po zastosowaniu SKD kwota do odzyskania od kredytodawcy 43581,94

Przykłady – skutki sankcji kredytu darmowego przy kredycie spłacanym przez kredytobiorcę

Kredyt w trakcie spłaty, zawarty w 2017 roku. Jeżeli kredyt nie jest jeszcze spłacony- kredytodawca zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy dotychczas uiszczone kwoty tytułem kosztów kredytu, zaś przyszłe raty będą pozbawione kosztów (odsetek i innych kosztów), zatem konsument spłacać będzie jedynie ratę kapitałową.

całkowita kwota kredytu („na rękę”)

55000

kwota skredytowanych kosztów (np. prowizja)

15000

oprocentowanie

8%

czas trwania umowy (miesiące)

120

po zastosowaniu SKD

kwota do odzyskania od kredytodawcy (spłacone dotychczas odsetki i część kosztów kredytowych)

27973,89

hipotetyczna kwota przyszłych odsetek umownych  (zaoszczędzona)

10226,41

Zaoszczędzone na przyszłość koszty okołokredytowe

14663,31

łączna korzyść konsumenta

52863,61

Stosowane przez kredytodawców sposoby wyliczania odsetek, kosztów, informowania m.in. o oprocentowaniu i potencjalnych kosztach kredytu, nie pozwalają konsumentom w sposób przejrzysty ustalić i zrozumieć koszty jakie muszą ponieść w związku z zawartą umową, a co z tym związane – porównać oferty kredytowe różnych kredytodawców. Warto zatem, aby konsument, który spłaca lub spłacił kredyt na warunkach wspominanych powyżej, przekazał swoją umowę kredytową specjalistom z Votum Consumer Care sp. z o.o., którzy dokonają bezpłatnej analizy pod kątem możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowe

utworzone przez | sty 29, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.