Polityka prywatności Votum Consumer Care sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.votum-cc.pl, zwanej dalej Serwisem.

W Polityce prywatności znajdziesz informacje o tym:

– w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe (zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej: RODO),

– jak używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Consumer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000329549.

Możesz się z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@votum-cc.pl.

Współadministratorem Twoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty handlowej jest Votum Finance Help S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zarejestrowana w KRS pod numerem 0001054391.

 

Zasadniczą treść uzgodnień Współadministratorów znajdziesz tutaj.

Z KIM MOŻESZ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Natalią Krzesaj, e-mail: iod@votum-cc.pl lub pisemnie, pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Votum Consumer Care sp. z o.o.,  ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

Możesz się także skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Współadministratora Votum Finance Help S.A.: Katarzyną Harężą, e-mail: iod@votum-fh.pl lub pisemnie, pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Votum Finance Help S.A.,  ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

Możesz z nami skontaktować się także pisząc na wspólny adres (Votum Consumer Care Sp. z o.o. i Votum Finance Help S.A.): wnioskiodo@votum-sa.pl

 SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie.

 

Dodatkowo pozyskujemy dane przetwarzane w postaci plików cookies. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w sekcji „PLIKI COOKIES”.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Poniżej znajdziesz informację w jakim celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest skutek niepodania danych:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Skutek niepodania danych

Umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, t.j. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane nam pytania.

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.

Przedstawienie oferty Administratora i lub Współadministratora.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przedstawienie oferty.

Brak możliwości przedstawienia oferty.

Przeprowadzenie procesu rekrutacji.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy;

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda, w zakresie pozostałych danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w zakresie zgody na przyszłą rekrutację.;

art. 9 ust. 2 lit a) RODO w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych;

Brak możliwości wzięcia udziału w bieżących lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Udzielenie informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie realizacji umowy.

Brak możliwości realizacji umowy.

Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo administratora, które może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Otrzymywanie subskrypcji.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, t.j. wyrażona zgoda na subskrypcję.

Brak możliwości otrzymywania subskrypcji.

Wykorzystanie plików cookies w celach marketingowych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wyświetlania spersonalizowanych reklam

Brak możliwości otrzymywania sugestii usług.

 

Wykorzystanie plików cookies w celach analitycznych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci analizy i dostosowania Serwisu do potrzeb i zachowania Użytkowników Serwisu

Nieuwzględnienie preferencji dotyczących korzystania z Serwisu.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 

 Twoje dane przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od celu zbierania danych okres przetwarzania Twoich danych może trwać:

  • do czasu odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie (gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda),
  • do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
  • do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez 1 rok, jeśli kandydat do pracy wyraził odrębną zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
  • do czasu realizacji umowy,
  • do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość,
  • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

  • DSA Investment S.A. we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47 i przedstawiciele spółki w celu przedstawienia oferty, na podstawie zgody Użytkownika,

 

  • podmioty z Grupy Kapitałowej Votum zajmujące się obsługą prawną, kadrową, księgową i teleinformatyczną.

 

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w zakresie danych zapisanych w plikach cookies, w związku z korzystaniem z Google Tag Manager.

GDZIE PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.

W ramach przekazywania danych do odbiorców: Google Ireland Limited dane podlegają transferowi do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Więcej informacji znajdziesz pod adresem: 

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ (Google Ireland Limited)

JAKIE MASZ PRAWA?

Możesz złożyć wnioski opisane poniżej w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@votum-cc.pl lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z Administratorów, pisząc na wspólny adres wnioskiodo@votum-sa.pl bądź na adres Inspektora każdego z Administratorów.

 

Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora.

Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU

Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją.

W celu złożenia sprzeciwu skontaktuj się z nami pisząc na adres iod@votum-cc.pl
lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

PLIKI COOKIES

Przechowujemy zapytania HTTP, które są pobierane od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Dane są wykorzystywane do administrowania Serwisem, ustalenia preferencji i w innych celach marketingowych. Możesz zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. Otwierając stronę w przeglądarce po raz pierwszy lub w oknie prywatnym przeglądarki Użytkownik może wyrazić zgodę w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną na zbieranie plików cookies lub zmienić ustawienia ich zbierania, korzystając z paska narzędzi dostępnego na dole strony.

Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre elementy naszej witryny mogą nie działać poprawnie na Twoim urządzeniu i możesz nie mieć dostępu do wszystkich części naszej witryny. Zalecamy włączenie obsługi plików cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Możesz zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Twoich danych w sposób i w celach określonych powyżej.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

FACEBOOK PIKSEL

Korzystamy z Facebook Piksel, który umożliwia wyświetlanie reklam Kancelarii na portalu Facebook jego użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Funkcja Facebook Pixel pozwala również na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Więcej: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616, wyłączenie Pixel: https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W celu wyłączenia funkcji należy zalogować się do portalu Facebook.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach
w Serwisie.

Stan na dzień: 31.01.2024 r.