Kredyt 0%. Miliony Kredytobiorców mogą mieć darmowy kredyt!

utworzone przez | mar 4, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Wiele osób z niecierpliwością czeka, aż rząd wprowadzi program „kredyt na 0%”, jednak Kredytobiorcy, którzy posiadają kredyt już teraz mają możliwość rezygnacji z prowizji, odsetek i innych kosztów. Taka sytuacja może nastąpić, gdy Kredytobiorca znajdzie w swojej umowie niedozwolone zapisy będące podstawą do zastosowania sankcji kredytu darmowego.

Szansa na darmowy kredyt dzięki ustawie o kredycie konsumenckim

Każda osoba, która zaciąga zobowiązanie finansowe ma świadomość, że brak spłaty kolejnych rat może nieść za sobą poważne konsekwencje. Bankom odpowiada dyscyplina Kredytobiorców i przez lata wierzyły w to, że posiadacze kredytów będą je spłacać za wszelką cenę i bez względu na wysokość dodatkowych kosztów w postaci opłat i prowizji.  Wśród sektora bankowego panowało przeświadczenie, że to oni ustalają zasady, na których przyznawane są kredyty. Banki wprowadzały w życie wadliwe umowy wierząc w to, że są na uprzywilejowanej pozycji w relacji z Kredytobiorcą. Tworząc wzorce umowne zapominały o swoich obowiązkach, które narzuca na nie prawo krajowe i unijne. Na niekorzyść sektora bankowego, w 2011 roku w Polsce wprowadzono ustawę o kredycie konsumenckim, która na mocy art. 45 wprowadza do polskiego prawa sankcję kredytu darmowego. Dzięki temu Kredytobiorca, wobec którego bank zastosował niedozwolone praktyki ma prawo uniknąć dodatkowych opłat czy prowizji.

Warunki skorzystania z darmowego kredytu

W celu skorzystania z sankcji kredytu darmowego umowa o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny musi spełniać kilka warunków. W pierwszej kolejności umowa o kredyt lub pożyczkę nie może przekraczać kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Dodatkowo z SKD skorzystać może Kredytobiorca, którego kredyt pozostaje czynny lub który spłacił już swoje zobowiązanie, a od tego momentu nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Co istotne osoba, która chce skorzystać z sankcji kredytu darmowego musi wykazać, że w umowie o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny bank nie dopełnił swoich obowiązków wynikających z ustawy lub  zastosował niedozwolone zapisy narażające konsumenta na liczne straty.

PLN

Jakie są najczęstsze błędy banków, które umożliwiają Kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu darmowego? Wśród najważniejszych można wyróżnić:

  • nieprecyzyjne określenie kwoty wypłacanego kredytu,
  • nieprawidłowe określenie odsetek do spłaty,
  • nałożenie na Kredytobiorcę zbyt wysokich kosztów pozaodsetkowych,
  • nieprawidłowe określenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).

Warto jednak podkreślić, że każda umowa kredytowa może zawierać inne zapisy, dlatego warto przekazać ją do bezpłatnej analizy ekspertów reprezentujących Kredytobiorców pokrzywdzonych przez banki.

Wyroki TSUE chronią konsumentów i ułatwiają uzyskanie darmowego kredytu

Kredytobiorcy, którzy walczą o zastosowanie SKD, we wniosku do banku mogą powołać się ustawę o kredycie konsumenckim. Co więcej, praw konsumentów broni Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w 23 listopada 2023 roku wydał korzystny wyrok w sprawie C-321/22 i podkreślił, że w przypadku, gdy kredytodawca naliczył niewspółmierne prowizje i opłaty co do wysokości kwoty kredytu, Kredytobiorca ma prawo żądać unieważnienia takiej umowy.

Nie spłacasz kredytu? Również możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego

Osoby, które nie spłacają regularnie swojego zobowiązania lub przestały to robić, także mogą powołać się na sankcję kredytu darmowego. Co ciekawe z darmowego kredytu może skorzystać również konsument, któremu bank wypowiedział umowę, pozwał go, a następnie wygrał proces i zainicjował wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Kredytobiorcy. Wystarczy, że konsument udowodni, że bank dopuścił się nieprawidłowości wobec niego lub ustawy o kredycie konsumenckim.

utworzone przez | mar 4, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.