Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

utworzone przez | cze 3, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez żadnych kosztów oraz odsetek, które w normalnym biegu rzeczy powinien był zwrócić instytucji pożyczkowej. Sprawdź jak zakwalifikować swój kredyt do SKD.

O co chodzi z sankcją kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest to nic innego jak prawo Kredytobiorcy do zwrotu na rzecz kredytodawcy wyłącznie kwoty pożyczonego kapitału, czyli bez odsetek, prowizji i ubezpieczeń. Przysługuje konsumentowi, czyli osobie fizycznej zawierającej umowę z bankiem lub inną instytucją pożyczkową na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. SKD ma zastosowanie w umowach kredytów i pożyczek konsumenckich zawartych do kwoty 255 550 zł.

Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z instytucji w sytuacji, gdy bank dopuści się nieprawidłowości przy konstruowaniu umowy kredytowej. Do najczęstszych błędów zaliczane jest m.in. niewskazanie całkowitego kosztu kredytu i RRSO, założeń przyjętych na ich wyliczenia albo podanie tych kwot w błędny sposób. Kolejną wadą jest brak informacji co do możliwości rozliczenia przez Kredytobiorcę prowizji i innych kosztów w przypadku częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.

PLN

Błędnie wyliczone RRSO podstawą do zastosowania sankcji kredytu darmowego

Kiedy w 2011 roku weszły w życie przepisy obligujące instytucje pożyczkowe do wskazywania RRSO w umowach pożyczek i kredytów konsumenckich wydawało się, że skończą się czasy, w których instytucje pożyczkowe zawyżały oprocentowanie. Niestety banki nadal stosowały nieuczciwe praktyki doprowadzając do stanu, w którym Kredytobiorca czy pożyczkobiorca nie był w stanie oszacować kosztu zaciąganej pożyczki czy kredytu. Aktualnie blisko połowa umów pożyczek funkcjonująca na rynku zawiera błędne zapisy, które instytucje uwzględniały przy wyliczeniu RRSO.  Dla pożyczkobiorców oznacza to tyle, że w takiej sytuacji  są uprawnieni do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego.

W związku z tym warto sprawdzić swoją umowę kredytu, ponieważ źle wskazywane bądź obliczane RRSO jest tylko jednym naruszeń, których dopuszczały się instytucje pożyczkowe. Po analizie umowy kredytowej może się okazać, że w Twojej umowie występują nieprawidłowości, które będą uprawniły do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Votum Consumer Care – pomoc w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego

W celu skorzystania z SKD, wystarczy złożyć pisemne oświadczenia woli o chęci skorzystania z instytucji. W sytuacji, gdy kredytodawca nie zastosuje oświadczenia, Kredytobiorca będzie mógł dochodzić zastosowania sankcji kredytu darmowego na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku kredytów całkowicie spłaconych, takie oświadczenie woli trzeba złożyć najpóźniej przed upływem roku od całkowitej spłaty kredytu.

oszczędności

Jak wygląda dalsza spłata kredytu w przypadku zastosowaniu sankcji kredytu darmowego? Kredytodawca jest zobowiązany zwrócić Kredytobiorcy wszystkie uiszczone raty odsetkowe, prowizje i inne koszty.  Natomiast Kredytobiorca spłaca jedynie ratę kapitałową, w terminach zgodnych z umową. W przypadku spłaconego kredytu, kredytodawca zobowiązany jest zwrócić wszystkie raty uiszczone ponad wypłacony kapitał.

Pierwszym krokiem do skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest przeanalizowanie umowy pod kątem wadliwych zapisów, które bank mógł umieścić w treści umowy o kredyt lub pożyczkę. Eksperci z Votum Consumer Care specjalizują się w sprawach związanych z sankcją kredytu darmowego i bezpłatnie przeanalizują Twoją umowę. Jeśli występują w niej wadliwe zapisy, pomogą w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego.

utworzone przez | cze 3, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Sankcja kredytu darmowego. Kredyt czynny i spłacony

Pomimo rygorystycznych regulacji dotyczących sektora bankowego i instytucji udzielających pożyczek, umowy kredytowe mogą zawierać klauzule umożliwiające ich unieważnienie. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, jeśli umowa zawiera wady, konsument ma...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.