Jak odwołać się od wyroku w sprawie SKD?

utworzone przez | lut 26, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Po ogłoszeniu wyroku przez sąd, Kredytobiorca, który nie jest usatysfakcjonowany jego wynikiem, ma prawo w ciągu 14 dni złożyć apelację. Co istotne, z tego prawa może skorzystać strona, która otrzymała niekorzystne orzeczenie. Jak wygląda proces odwołania się od wyroku w sprawie sankcji kredytu darmowego?

Apelacja od wyroku w sprawie sankcji kredytu darmowego

Apelację wnosi się do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji. W apelacji należy wskazać wszelkie uchybienia, jakich dopuścił się sąd I instancji, który wydał zaskarżany wyrok. Mogą to być błędne ustalenia faktyczne, których dokonał sąd, ale również niewłaściwe zastosowanie lub niewłaściwa interpretacja przepisów prawa materialnego bądź procesowego.

Zarówno sąd I instancji jak i sąd II instancji, badają złożoną apelację tak pod względem formalnym jak i fiskalnym, to znaczy:

  • czy została opłacona w odpowiedniej wysokości;
  • czy została złożona w terminie wskazanym w ustawie;
  • czy zawiera elementy obowiązkowe w swej treści.

Jeżeli złożona apelacja spełnia wymagania formalne, jeden z jej egzemplarzy zostaje przez sąd wysłany do drugiej strony postępowania. Tym samym, druga strona ma 14 dni na złożenie odpowiedzi na apelację. Odpowiedź na apelację stanowi kontrargumentację do przedstawionych w apelacji zarzutów.

Jak przebiega postępowanie apelacyjne?

Kluczowym elementem w  postępowaniu apelacyjnym jest wyznaczenie przez sąd rozprawy apelacyjnej. Obecność samego Kredytobiorcy zazwyczaj nie jest wymagane na wyznaczonym terminie, wystarczające jest bowiem stawiennictwo reprezentującego stronę pełnomocnika. Jego zadaniem jest dodatkowe, ustne przedstawienie sądowi argumentacji, przemawiającej za reprezentowanym stanowiskiem. Analogicznie jak przy postępowaniu przed sądem I instancji, po zamknięciu rozprawy sąd powinien wydać wyrok, ewentualnie może wyznaczyć termin na jego ogłoszenie.

temida

Jak może zakończyć się sprawa w postępowaniu apelacyjnym w sprawie sankcji kredytu darmowego?

Wyrok sądu II instancji, może:

  • utrzymać w mocy wyrok sądu I instancji i tym samym oddalić złożoną apelację, jeżeli nie podzieli wskazanego w niej stanowiska i argumentacji;
  • uwzględnić złożoną apelację i:
  1. zmienić wyrok sądu I instancji – jeżeli uzna, że przedstawiona w apelacji argumentacja jest prawidłowa a wyrok sądu I instancji nie odpowiada przepisom i porządkowi prawnemu; bądź
  2. uchylić wyrok sądu I instancji i zwrócić mu sprawę do ponownego rozpoznania – w przypadku gdy sąd I instancji popełnił błędy skutkujące nieważnością postępowania bądź w sposób niedostateczny rozpoznał sprawę.

W przypadku spraw, których wartość zaskarżenia, czyli spornej kwoty, jest nie mniejsza niż 50.000,00 tys. zł, strona przegrywająca ma możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Warto podkreślić, że niezależnie jednak od tego czy skorzysta z tej możliwości czy też nie – wyrok sądu II instancji, zmieniający wyrok sądu I instancji lub oddalający apelację jest prawomocny już w momencie jego ogłoszenia. Oznacza to, że jeżeli zgodnie z wydanymi wyrokami, sądy uwzględniły roszczenie konsumenta i uznały, że zawarta umowa zawiera naruszenia uprawniające do zastosowania sankcji kredytu darmowego, to kredytodawca powinien niezwłocznie rozliczyć się z Kredytobiorcą i zwrócić mu spłacone dotychczas odsetki inne koszty. Co więcej, bank na przyszłość powinien wydać nowy harmonogram spłaty kredytu, który uwzględniać będzie zastosowanie sankcji i tym samym kredytodawca nie będzie pobierać od konsumenta dalszych odsetek i innych kosztów.

utworzone przez | lut 26, 2024 | Aktualności

Udostępnij:

Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w umowie pożyczki.

Zwrot z banku może wynosić nawet: 52 863.61 >>>

R

Bezpłatna analiza umowy pożyczki

sankcja kredytu darmowego zwrot z banku

Twoją sprawą zajmą się

profesjonaliści

Dowiedz się więcej...

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A.

Sankcja kredytu darmowego w Banku BPH S.A. jest karą dla kredytodawcy za błędy w umowie kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki tej sankcji przekształcić swój kredyt w Banku BPH S.A  na darmowy. Statystyki wskazują, że aż 7 na 10 umów kredytowych może zawierać błędy,...

GK Votum zwiększa działania w sprawach SKD: już 3 tysiące kontraktów!

Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania usługami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. Już 3 tysiące kontraktów, a więcej pozwów jest już w drodze!

Bezkosztowy kredyt w Pekao S.A. Konsumenci korzystają z SKD

Jeśli bank lub firma pożyczkowa narusza przepisy, Kredytobiorca może na tym skorzystać. W celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami stworzono instytucję prawną znaną jako sankcja kredytu darmowego. Można z niej skorzystać w przypadku wykrycia naruszeń...

Sankcja kredytu darmowego – Warszawa. Pomoc konsumentom

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia Kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank, pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony kredytodawcy. Zasady, których muszą przestrzegać...

Ustawa reguluje warunki darmowego kredytu. Kto może skorzystać z SKD?

W ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarto mechanizm mający na celu zmotywowanie kredytodawców do dokładnego przestrzegania nałożonych przez prawo obowiązków. Coraz więcej konsumentów korzysta z tego zabezpieczenia. Przypomnijmy, czym jest sankcja kredytu...

Kiedy warto skorzystać z SKD w Millennium Bank?

Millennium Bank to jeden z największych kredytodawców na polskim rynku finansowym. Przez lata udzielał nie tylko kredytów powiązanych z walutą obcą, ale również pożyczek w polskiej walucie. Właśnie te kredyty, zawarte po 18 grudnia 2011 roku mogą posiadać wadliwe...

SKD: jakie błędy popełniają banki w umowach kredytowych?

Instytucja sankcji kredytu darmowego została powołana w celu ochrony Kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami sektora bankowego. Od 18 grudnia 2011 roku, za sprawą ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorcy posiadają narzędzie prawne, umożliwiające im skuteczną...

Jak zakwalifikować swój kredyt do SKD?

Większość umów pożyczek i kredytów funkcjonująca na polskim rynku kwalifikuje się do skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Poprzez zastosowanie SKD, pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu instytucji pożyczkowej wyłącznie kapitału udostępnionej pożyczki, bez...

Sankcja kredytu darmowego w mBank. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz pozwów Frankowiczów, do sądów trafia coraz więcej wniosków od Kredytobiorców złotowych, posiadających zobowiązanie finansowe wobec mBank. Jak wskazują statystyki, coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające im obniżenie comiesięcznych rat. Jakie warunki...

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z SKD?

W dzisiejszych czasach dostęp do różnorodnych form finansowania jest kluczowy dla realizacji wielu przedsięwzięć, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem cieszy się darmowy kredyt. Choć pojęcie to może brzmieć nieco...

Kontakt

Votum Consumer Care Sp. z o.o.

71 302 45 00

biuro@votum-cc.pl

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Bezpłatna analiza

Umów się na bezpłatną analizę. Sprawdzenie przez nas umowy kredytowej nie zobowiązuje Cię do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych osobowych: Votum Consumer Care sp. z o.o.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
Pełna informacja w Polityce prywatności.